Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili komfortně. Z tohoto důvodu jsme vám níže poskytli nejdůležitější informace o našich pravidlech pro zpracování vašich osobních údajů a o souborech cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na RODO, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Valueimpex Sp. Z O.O. se sídlem ul. Torowa 3B 42-280 Częstochowa, zapsaná v Národním soudním rejstříku – Rejstříku podnikatelů u Okresního soudu v Częstochowé, pod č. KRS 0000710836, NIP 5252733934, REGON č. 369047665, základní kapitál 10000,00 PLN.

Pokud nás chcete kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište nám na e-mailovou adresu [email protected].

VAŠE NÁROKY

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 RODO nebo případně článek 13 odst. 1 písm. f) RODO),
 • vymazání (článek 17 RODO),
 • jejich opravu (článek 16 RODO),
 • omezení zpracování (článek 18 RODO),
 • předání údajů jinému správci (článek 20 RODO).

A také právo:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace – proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (tj. námi sledovaných oprávněných zájmů) (čl. 21 odst. 1 RODO);
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 RODO).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie (o kterém se dočtete níže) můžete vznést námitku zejména pomocí příslušného nastavení prohlížeče.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže najdete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na vašich činnostech.

1. Provedení objednávky v obchodě

Za jakým účelem?
zpracování vaší objednávky
Na základě čeho?
kupní smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO)právní povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje ke zpracování vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO).
Jak dlouho?
po dobu trvání výše uvedené dohodydo uplynutí našich zákonných účetních povinností
navíc budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž mohou být uplatněny nároky – vámi nebo námi.(další informace naleznete v poslední části tohoto oddílu)
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
nebudete moci provést objednávku

2. Navázání kontaktu s námi (např. za účelem položení dotazu).

Za jakým účelem?
vyřizování vašich dotazů nebo požadavků
Na základě čeho?
smlouva nebo opatření přijatá na vaši žádost za účelem uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) – pokud se váš dotaz nebo žádost týká smlouvy, jejíž smluvní stranou jsme nebo můžeme býtnáš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) – pokud váš dotaz nebo žádost nesouvisí se smlouvou
Jak dlouho?
po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo, není-li smlouva uzavřena, po dobu trvání reklamační lhůty – viz poslední část tohoto oddílu*po dobu trvání reklamační lhůty – viz poslední část tohoto oddílu – nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
navíc budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž mohou být uplatněny nároky – vámi nebo nám(další informace naleznete v poslední části tohoto oddílu)
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo žádost

* podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane dříve

3. Nastavení prohlížeče nebo jiný podobný úkon umožňující provádění analýzy

Za jakým účelem?
analýza vašeho používání a navigace na webových stránkách obchodu s cílem přizpůsobit stránky vašim potřebám a chování(více informací naleznete v sekcích „Analytické činnosti“ a „Soubory cookie“ v Zásadách ochrany osobních údajů)
Na základě čeho?
náš oprávněný zájem na zpracování údajů za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?
dokud nevyprší platnost souborů cookie používaných pro analytické účely* nebo dokud je sami nesmažete
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
při vývoji obchodu nebudeme brát v úvahu vaše preference týkající se používání obchodu

* podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane dříve

4. Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení (např. informace o speciálních nabídkách)

Za jakým účelem?
zasílání marketingových informací, zejména speciálních nabídek
Na základě čeho?
Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO)
Jak dlouho?
dokud svůj souhlas neodvoláte – nezapomeňte, že svůj souhlas můžete odvolat kdykoli. Zpracování údajů zůstává zákonné, dokud svůj souhlas neodvoláte.
navíc budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž mohou být uplatněny nároky – vámi nebo námi(další informace naleznete v poslední části tohoto oddílu)
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

5.Podniknutí akce nebo opomenutí, které může vést k nárokům v souvislosti s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?
stanovení, uplatnění nebo obhajoba případných nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytnutými službami
Na základě čeho?
náš zákonný zájem na zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Jak dlouho?
do uplynutí promlčecí lhůty nároků nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
Co se stane, pokud údaje neposkytnete?
nemožnost prokázat, uplatnit nebo obhájit nároky

* podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane dříve

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Obchodu provádíme analytické činnosti, jejichž cílem je zvýšit jeho intuitivnost a dostupnost – pro vás to bude platné, pokud nám tyto činnosti povolíte. V rámci této analýzy budeme brát v úvahu, jak se v Obchodě pohybujete – například kolik času strávíte na určité podstránce nebo kam v Obchodě klikáte. To nám umožňuje přizpůsobit rozvržení a design Obchodu a také obsah v něm vašim potřebám.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme organizační a technická opatření v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně použití šifrování spojení pomocí certifikátu SSL.

SOUBORY COOKIE

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. soubory cookie. Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítači, telefonu atd.);
 • nezpůsobí změny nastavení vašeho zařízení.

V tomto Obchodě se soubory cookie používají k těmto účelům:

 • statistickým

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak soubory cookie v prohlížeči zakázat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče. Tyto informace si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné pokyny na následujících podstránkách v závislosti na vámi používaném prohlížeči:

Níže najdete informace o funkci souborů cookie, které zpracováváme, a také o době jejich platnosti.

název souboru cookieplatnost souborů cookiefunkce souboru cookie
cookiedoba trvání relacesledování provozu v Obchodě pro statistické účely

Pomocí příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • odstranit soubory cookie,
 • zablokovat používání souborů cookie v budoucnu.

V takových případech je již nebudeme zpracovávat.

Více informací o souborech cookie naleznete na Wikipedii.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

K podpoře našeho podnikání využíváme externí subjekty. Pověřujeme je zpracováním vašich údajů – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže najdete seznam příjemců vašich údajů:

ČINNOSTPŘÍJEMCI ÚDAJŮPŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
jakákoli činnost v souvislosti s Obchodemosoby, které s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporují naši současnou činnostnení místo
provozovatel online obchodní platformynení místo
přítomnost na stránkách Obchodu s nastaveními, která umožňují provádění marketingových činnostíposkytovatel marketingových služebnení místo
vytvoření objednávky v Obchoděsubjekt, který zajišťuje doručení zboží – pokud jste si nezvolili osobní odběrnení místo
poskytovatel softwaru ulehčujícího správu podniku (např. účetního softwaru).není místo
dodavatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek)není místo
velkoobchodnení místo
účetní kancelářnení místo
právní kancelářnení místo
přihlášení k odběru newsletteru nebo souhlas se zasíláním marketingových zprávkancelaria prawnanení místo
vaše využívání služeb, které jsou nám poskytovány v souvislosti s Obchodem prostřednictvím sociálních sítíkancelaria prawnanení místo
účast v průzkumu spokojenosti s našimi službami nebo produktykancelaria prawnanení místo
kontaktovat nás (např. položením dotazu)dodavatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek)není místo
právní kancelářnení místo

A ponadto:

příslušné orgány veřejné moci, kterým máme povinnost tyto údaje zpřístupnit

Scroll to Top